• Moving forward in 

    dedicated & sustainable transport

NCS COURIERS

NCS COURIERS

Onze ervaren koeriers zijn "uw en ons" visitekaartje van zodra zij uw opdracht onder hun vleugels nemen. Hun verzorgd voorkomen en alerte houding liggen aan de basis van onze langetermijnrelatie.

Lees meer
NCS THERMO CARE

NCS THERMO CARE

NCS vervoert uw temperatuurgevoelige zendingen – producten - labostalen bestemd voor analyse, … met gekend engagement door deze tijdig op de correcte temperatuur bij uw bestemmeling aan te leveren

Lees meer
NCS PREMIUM

NCS PREMIUM

Naast onze diensten “NCS Couriers” en “NCS Thermo Care”, heeft NCS zich gaandeweg gespecialiseerd in het gericht uitwerken van uw “PREMIUM” transporten, uw specifieke projecten, uw specifieke taken bij levering

Lees meer

New Customservice heeft haar organisatie, werkmiddelen en processen doorgelicht zodat in lijn met de UN richtlijnen m.b.t. duurzaamheid (sustainability) kan worden gewerkt.

New Customservice legt zich nauw toe op volgende segmenten : 

Goede opleiding van personeelsleden

Opleidingen van goede kwaliteit verschaffen alle werknemers de capaciteiten die zij nodig hebben om economisch productief te worden, duurzame bestaansmiddelen te ontwikkelen, bij te dragen tot vreedzame/democratische samenlevingen en het individuele welzijn te vergroten. Een opleiding van goede kwaliteit levert de resultaten op die individuen, gemeenschappen en samenlevingen nodig hebben om te kunnen bloeien.

LEES MEER

Gelijkheid tussen de geslachten

Gendergelijkheid is wanneer mensen van alle seksen gelijke rechten, verantwoordelijkheden en kansen hebben. Iedereen heeft te maken met genderongelijkheid - vrouwen, mannen, transgenders en genderdiverse mensen. Het heeft gevolgen voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. Gendergelijkheid is bereikt wanneer iedereen gelijke rechten, voorwaarden en kansen heeft. Iedereen moet als gelijken worden behandeld zodat mensen de waardigheid en het respect krijgen dat ze verdienen en dat hun verschillen worden gevierd.

LEES MEER

Goede verloning en groeimogelijkheden

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) definieert waardig werk als "productief werk voor vrouwen en mannen in omstandigheden van vrijheid, gelijkheid, veiligheid en menselijke waardigheid". In het algemeen wordt werk als fatsoenlijk beschouwd wanneer: het een redelijk inkomen oplevert; het een zekere vorm van werkgelegenheid en veilige arbeidsomstandigheden garandeert. Goede en fatsoenlijke banen geven en bestaanszekerheid en steunen duurzame bedrijfspraktijken.

LEES MEER

Bezorgdheid voor het klimaat

Volgens het UNDP (VN-ontwikkelingsprogramma) betekent klimaatactie "versterkte inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de veerkracht en het aanpassingsvermogen ten aanzien van door het klimaat veroorzaakte effecten te versterken; het integreren van klimaatveranderingsmaatregelen in nationaal beleid, strategieën en planning; en ... Niets doen zal ons uiteindelijk veel meer kosten dan wanneer we nu maatregelen nemen die zullen leiden tot meer banen, grotere welvaart en een beter leven voor iedereen, terwijl we tegelijk de uitstoot van broeikasgassen verminderen en klimaatbestendigheid opbouwen.

LEES MEER